Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Lélekharang a besnyői temetőben

Ismét gyarapodott faluközösségünk: elkészült a temetőben felállított lélekharang.

Az egyik Besnyőről Elszármazottak Találkozóján állt elő ötletével Nyilasi István, miszerint készíttessünk egy lélekharangot a temetőbe. Testületünk támogatta az ötletet, és döntött annak megvalósításáról.

Nem igazán foglalkoznak ma már harangöntéssel, de rátaláltam Gombos Miklós harangöntő mesterre, aki egy csodaszép lélekharangot készített nekünk. Maga a harang 56 kg, az angyalok tartotta magyar címer díszíti, a felirata pedig: „Isten dicsőségére".

A haranghoz a méltó haranglábat a Farlamex Kft. készítette. A lélekharang költségét önkormányzatunk, a harangláb készítését pedig önkormányzatunk a Besnyőről Elszármazottak Egyesületével közösen finanszírozta.

Köszönjük Nyilasi Istvánnak az ötletet, a Besnyőről Elszármazottak Egyesületének és Besnyő Község Önkormányzatának az ötlet felkarolását, Gombos Miklós harangöntő mesternek és munkatársainak, valamint a Farlamex Kft. munkáját.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt

A faluközpont szépítgetése során immár a Polgármesteri Hivatal előtti terület kisebb közösségi térré alakítására is sor került. Tereprendezést követően térkővel burkoltuk a teret. Bízunk benne, hogy az így kialakított kulturált, biztonságos járda és a kis közösségi tér sokáig szolgálja a besnyőieket.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Felújítottuk a körforgó lábazatát

Sajnos időről időre megrongálódik a körforgó lábazata, és ismét felújításra szorult. Fejlesztéseink között azért is kapott ennek a létesítménynek az újbóli felújítása fontos szerepet, mivel szívügyünk, hogy községünk közterületei kulturáltak, tiszták, szépek legyenek. Kérjük, hogy az arra közlekedők is - több odafigyeléssel - segítsék e törekvéseink megvalósulását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Megújult a temetői kereszt
 2. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 3. Sétány a Ligetben
 4. Felújítás az óvodában
 5. Faluházunk belső felújítása
 6. Fejlesztések a temetőben
 7. Táncsics utca járdafelújítása
 8. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 9. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 10. Fejlesztések az iskola udvarán
 11. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 12. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 13. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 14. Fejlesztés az iskola udvarán
 15. Temető fejlesztése
 16. Fejlesztések
 17. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 18. Felújítás az óvodában
 19. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 20. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 21. Járdafelújítás
 22. Egészségház tetőfelújítása
 23. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 24. Óvoda külső felújítása
 25. Út- és járdafelújítás
 26. Ravatlozó külső felújítása
 27. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 28. Óvodánk belső felújítása
 29. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 30. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 31. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 32. Műfüves sportpálya építése
 33. Jelentős útfelújítások településünkön
 34. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 35. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 36. Buszmegállóink térkövezése
 37. Színpad felújítása
 38. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 39. Térfigyelő rendszer kialakítása
 40. Játszótéri eszközök bővítése
 41. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 42. A tornaterem felújítási munkálatai
 43. A vízház és a kutak felújítása
 44. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 45. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 46. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 47. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 48. Megújult az orvosi rendelő
 49. Árkok tisztítása
 50. Ravatalozó épületének belső felújítása
 51. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 52. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 53. Sportöltöző felújítása
 54. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 55. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 56. Általános Iskola külső felújítása
 57. Régi ravatalozó belső felújítása
 58. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 59. Informatikai fejlesztés az iskolában
 60. Besnyői tanulói laptop program
 61. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 62. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 63. Az Emlékezés rózsalugasa
 64. Régi ravatalozó külső felújítása
 65. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 66. Sporttelep fejlesztése
 67. Játszótér kialakítása a Ligetben
 68. Színpad felújítása
 69. Kistérségi Tanuszoda
 70. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 71. Térfigyelő rendszer kiépítése
 72. Iskola előtti tér felújítása
 73. Óvoda épületének külső felújítása
 74. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 75. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 76. Óvodai fejlesztés
 77. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 78. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 79. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 80. Fogászati rendelő felújítása
 81. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 82. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 83. Temető kerítés újjáépítése
 84. Strandröplabda pálya kialakítása
 85. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére