Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn

Pályázati támogatásnak köszönhetően megújul a Faluházunk

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára” - című, VP6-19.2.1.-63-3-17 számú felhívás alapján 10.000.000 Forint támogatásra.


A fejlesztéssel érintett ingatlan: Besnyő, Iskola köz 1., 7/9. hrsz-on lévő Faluház.
A fejlesztés címe: „Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn”
A pályázat pozitív elbírálásban részesült és a munkálatok már meg is kezdődtek.
A támogatásból a faluház külső felújítását végezzük el.

Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn

 

Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők

Sportegyesületünk sikeres pályázatának köszönhetően elkészült a Sporttelepen lévő épület belső felújítása, aminek köszönhetően modern és kulturált körülmények várják a sportolókat. Ezúton is megköszönöm az egyesület elnökének Matkovics Lászlónak a településünkért végzett munkáját!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Belmajori és Diófa utca útfelújítása

Önkormányzatunk önerőből végezte el a Diófa utca  (Rákóczi és a Liget utca között), Dózsa György utca és a Belmajori utca végének az aszfaltozását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

További cikkeink...

 1. Fejlesztés az iskola udvarán
 2. Temető fejlesztése
 3. Fejlesztések
 4. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 5. Felújítás az óvodában
 6. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 7. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 8. Járdafelújítás
 9. Egészségház tetőfelújítása
 10. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 11. Óvoda külső felújítása
 12. Út- és járdafelújítás
 13. Ravatlozó külső felújítása
 14. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 15. Óvodánk belső felújítása
 16. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 17. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 18. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 19. Műfüves sportpálya építése
 20. Jelentős útfelújítások településünkön
 21. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 22. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 23. Buszmegállóink térkövezése
 24. Színpad felújítása
 25. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 26. Térfigyelő rendszer kialakítása
 27. Játszótéri eszközök bővítése
 28. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 29. A tornaterem felújítási munkálatai
 30. A vízház és a kutak felújítása
 31. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 32. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 33. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 34. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 35. Megújult az orvosi rendelő
 36. Árkok tisztítása
 37. Ravatalozó épületének belső felújítása
 38. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 39. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 40. Sportöltöző felújítása
 41. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 42. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 43. Általános Iskola külső felújítása
 44. Régi ravatalozó belső felújítása
 45. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 46. Informatikai fejlesztés az iskolában
 47. Besnyői tanulói laptop program
 48. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 49. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 50. Az Emlékezés rózsalugasa
 51. Régi ravatalozó külső felújítása
 52. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 53. Sporttelep fejlesztése
 54. Játszótér kialakítása a Ligetben
 55. Színpad felújítása
 56. Kistérségi Tanuszoda
 57. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 58. Térfigyelő rendszer kiépítése
 59. Iskola előtti tér felújítása
 60. Óvoda épületének külső felújítása
 61. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 62. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 63. Óvodai fejlesztés
 64. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 65. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 66. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 67. Fogászati rendelő felújítása
 68. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 69. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 70. Temető kerítés újjáépítése
 71. Strandröplabda pálya kialakítása
 72. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére