Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Táncsics Mihály utca útfelújítása

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kapott támogatásból és önerőből végezte el önkormányzatunk a Táncsics Mihály utca útfelújítását.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kommunális eszköz beszerzése

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021” elnyert támogatásból traktor, pótkocsi és sószóró beszerzésére nyílt lehetősége önkormányzatunknak. Reményeink szerint az eszközök nagymértékben hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a település rendezett környezetének fenntartásához.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Arany János utca útfelújítása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítására” kapott támogatásból megvalósult településünkön az Arany János utca útfelújítása.
(A megpályázható támogatásból a Pipacs utca és a Damjanich utca közötti út felújítására volt lehetősége önkormányzatunknak.)
Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Szolgálati lakás felújítása
 2. Felújítás a hivatalban
 3. Lélekharang a besnyői temetőben
 4. Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt
 5. Felújítottuk a körforgó lábazatát
 6. Megújult a temetői kereszt
 7. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 8. Sétány a Ligetben
 9. Felújítás az óvodában
 10. Faluházunk belső felújítása
 11. Fejlesztések a temetőben
 12. Táncsics utca járdafelújítása
 13. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 14. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 15. Fejlesztések az iskola udvarán
 16. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 17. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 18. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 19. Fejlesztés az iskola udvarán
 20. Temető fejlesztése
 21. Fejlesztések
 22. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 23. Felújítás az óvodában
 24. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 25. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 26. Járdafelújítás
 27. Egészségház tetőfelújítása
 28. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 29. Óvoda külső felújítása
 30. Út- és járdafelújítás
 31. Ravatlozó külső felújítása
 32. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 33. Óvodánk belső felújítása
 34. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 35. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 36. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 37. Műfüves sportpálya építése
 38. Jelentős útfelújítások településünkön
 39. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 40. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 41. Buszmegállóink térkövezése
 42. Színpad felújítása
 43. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 44. Térfigyelő rendszer kialakítása
 45. Játszótéri eszközök bővítése
 46. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 47. A tornaterem felújítási munkálatai
 48. A vízház és a kutak felújítása
 49. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 50. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 51. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 52. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 53. Megújult az orvosi rendelő
 54. Árkok tisztítása
 55. Ravatalozó épületének belső felújítása
 56. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 57. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 58. Sportöltöző felújítása
 59. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 60. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 61. Általános Iskola külső felújítása
 62. Régi ravatalozó belső felújítása
 63. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 64. Informatikai fejlesztés az iskolában
 65. Besnyői tanulói laptop program
 66. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 67. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 68. Az Emlékezés rózsalugasa
 69. Régi ravatalozó külső felújítása
 70. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 71. Sporttelep fejlesztése
 72. Játszótér kialakítása a Ligetben
 73. Színpad felújítása
 74. Kistérségi Tanuszoda
 75. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 76. Térfigyelő rendszer kiépítése
 77. Iskola előtti tér felújítása
 78. Óvoda épületének külső felújítása
 79. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 80. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 81. Óvodai fejlesztés
 82. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 83. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 84. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 85. Fogászati rendelő felújítása
 86. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 87. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 88. Temető kerítés újjáépítése
 89. Strandröplabda pálya kialakítása
 90. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére