Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Szolgálati lakás felújítása

Elkészült a MFP-SZL/2020 kódszámú „Szolgálati lakás” felújítására kapott támogatásból a Besnyő, Rózsa u. 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás teljes külső és belső felújítása.  A lakást örömmel vette birtokba Körzeti Megbízottunk.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

 

Felújítás a hivatalban

Önkormányzatunk törekszik a község intézményi épületeinek folyamatos karbantartása mellett azokat felújítani, fejleszteni. E tevékenységi körünkben végeztük el a hivatalban esedékes felújítási munkákat, melyek során lecseréltük az irodaajtókat és elvégeztük a teljes belső festést. A felújítással az itt dolgozók munkahelyi körülményein is javítottunk és a hivatalos ügyeiket intéző látogatók számára is kulturált környezetet teremtettünk.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Lélekharang a besnyői temetőben

Ismét gyarapodott faluközösségünk: elkészült a temetőben felállított lélekharang.

Az egyik Besnyőről Elszármazottak Találkozóján állt elő ötletével Nyilasi István, miszerint készíttessünk egy lélekharangot a temetőbe. Testületünk támogatta az ötletet, és döntött annak megvalósításáról.

Nem igazán foglalkoznak ma már harangöntéssel, de rátaláltam Gombos Miklós harangöntő mesterre, aki egy csodaszép lélekharangot készített nekünk. Maga a harang 56 kg, az angyalok tartotta magyar címer díszíti, a felirata pedig: „Isten dicsőségére".

A haranghoz a méltó haranglábat a Farlamex Kft. készítette. A lélekharang költségét önkormányzatunk, a harangláb készítését pedig önkormányzatunk a Besnyőről Elszármazottak Egyesületével közösen finanszírozta.

Köszönjük Nyilasi Istvánnak az ötletet, a Besnyőről Elszármazottak Egyesületének és Besnyő Község Önkormányzatának az ötlet felkarolását, Gombos Miklós harangöntő mesternek és munkatársainak, valamint a Farlamex Kft. munkáját.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt
 2. Felújítottuk a körforgó lábazatát
 3. Megújult a temetői kereszt
 4. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 5. Sétány a Ligetben
 6. Felújítás az óvodában
 7. Faluházunk belső felújítása
 8. Fejlesztések a temetőben
 9. Táncsics utca járdafelújítása
 10. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 11. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 12. Fejlesztések az iskola udvarán
 13. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 14. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 15. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 16. Fejlesztés az iskola udvarán
 17. Temető fejlesztése
 18. Fejlesztések
 19. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 20. Felújítás az óvodában
 21. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 22. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 23. Járdafelújítás
 24. Egészségház tetőfelújítása
 25. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 26. Óvoda külső felújítása
 27. Út- és járdafelújítás
 28. Ravatlozó külső felújítása
 29. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 30. Óvodánk belső felújítása
 31. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 32. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 33. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 34. Műfüves sportpálya építése
 35. Jelentős útfelújítások településünkön
 36. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 37. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 38. Buszmegállóink térkövezése
 39. Színpad felújítása
 40. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 41. Térfigyelő rendszer kialakítása
 42. Játszótéri eszközök bővítése
 43. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 44. A tornaterem felújítási munkálatai
 45. A vízház és a kutak felújítása
 46. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 47. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 48. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 49. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 50. Megújult az orvosi rendelő
 51. Árkok tisztítása
 52. Ravatalozó épületének belső felújítása
 53. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 54. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 55. Sportöltöző felújítása
 56. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 57. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 58. Általános Iskola külső felújítása
 59. Régi ravatalozó belső felújítása
 60. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 61. Informatikai fejlesztés az iskolában
 62. Besnyői tanulói laptop program
 63. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 64. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 65. Az Emlékezés rózsalugasa
 66. Régi ravatalozó külső felújítása
 67. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 68. Sporttelep fejlesztése
 69. Játszótér kialakítása a Ligetben
 70. Színpad felújítása
 71. Kistérségi Tanuszoda
 72. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 73. Térfigyelő rendszer kiépítése
 74. Iskola előtti tér felújítása
 75. Óvoda épületének külső felújítása
 76. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 77. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 78. Óvodai fejlesztés
 79. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 80. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 81. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 82. Fogászati rendelő felújítása
 83. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 84. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 85. Temető kerítés újjáépítése
 86. Strandröplabda pálya kialakítása
 87. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére