Településünk fejlesztései, beruházásai

Ezen az oldalon foglaltuk össze Besnyő község életét, a hétköznapokat megkönnyítő, szebbé tevő fejlesztéseinket, beruházásainkat 2008. évtől napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy adósságmentes településként is számos fejlesztést és beruházást megvalósíthattunk, ezzel szépítve, újítva településünket.

                                                                                 Fejes Zsuzsanna polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Közösségi tér a Polgármesteri Hivatal előtt

A faluközpont szépítgetése során immár a Polgármesteri Hivatal előtti terület kisebb közösségi térré alakítására is sor került. Tereprendezést követően térkővel burkoltuk a teret. Bízunk benne, hogy az így kialakított kulturált, biztonságos járda és a kis közösségi tér sokáig szolgálja a besnyőieket.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Felújítottuk a körforgó lábazatát

Sajnos időről időre megrongálódik a körforgó lábazata, és ismét felújításra szorult. Fejlesztéseink között azért is kapott ennek a létesítménynek az újbóli felújítása fontos szerepet, mivel szívügyünk, hogy községünk közterületei kulturáltak, tiszták, szépek legyenek. Kérjük, hogy az arra közlekedők is - több odafigyeléssel - segítsék e törekvéseink megvalósulását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Megújult a temetői kereszt

Felújítottuk a temetőben lévő kereszt lábazatát és a padot, valamint új keresztet készíttettünk, így méltó külsőt kapott a temetői korpusz. Fontosnak tartjuk, hogy kulturált környezetben nyugodhassanak elhunytaink, ezért folyamatosan törekszünk a temető rendben tartására, létesítményei állagának megőrzésére és fejlesztésére.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

További cikkeink...

 1. Védőoszlopok az orvosi rendelő előtti járdánál
 2. Sétány a Ligetben
 3. Felújítás az óvodában
 4. Faluházunk belső felújítása
 5. Fejlesztések a temetőben
 6. Táncsics utca járdafelújítása
 7. Térkő burkolatot kapott a közösségi tér
 8. Kisebb fejlesztések az iskola udvarán
 9. Fejlesztések az iskola udvarán
 10. Közösségi ház felújítása és eszközfejlesztése Besnyőn
 11. Megújultak a Sporttelepen lévő öltözők
 12. Belmajori és Diófa utca útfelújítása
 13. Fejlesztés az iskola udvarán
 14. Temető fejlesztése
 15. Fejlesztések
 16. Az Új utca és a Kossuth utca járdafelújítása
 17. Felújítás az óvodában
 18. Új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat
 19. Egészségház bejáratának akadálymentesítése
 20. Járdafelújítás
 21. Egészségház tetőfelújítása
 22. Sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása
 23. Óvoda külső felújítása
 24. Út- és járdafelújítás
 25. Ravatlozó külső felújítása
 26. Út- és járdafelújítás 2016. évben
 27. Óvodánk belső felújítása
 28. Községi ravatalozó külső nyílászárók cseréje
 29. Megújult a templom mellett álló emlékmű
 30. Leaszfaltozott, de már javításra szoruló utak padkájának javítása
 31. Műfüves sportpálya építése
 32. Jelentős útfelújítások településünkön
 33. A templom bejáratához vezető út aszfaltozása
 34. Az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetétele
 35. Buszmegállóink térkövezése
 36. Színpad felújítása
 37. Szükségessé vált a temető egy részének rendbetétele
 38. Térfigyelő rendszer kialakítása
 39. Játszótéri eszközök bővítése
 40. Fő utca aszfaltozása a templomtól
 41. A tornaterem felújítási munkálatai
 42. A vízház és a kutak felújítása
 43. Közösségi kemence fölé ácsolt tető építése
 44. Körzeti megbízott iroda külső felújítása
 45. Az Önkormányzati Hivatal udvarában lévő tároló külső felújítása
 46. Megszépült a besnyői önkormányzati hivatal
 47. Megújult az orvosi rendelő
 48. Árkok tisztítása
 49. Ravatalozó épületének belső felújítása
 50. Elszármazottak találkozója kemence avatással
 51. Polgármesteri Hivatal belső felújítása
 52. Sportöltöző felújítása
 53. Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
 54. Orvosi rendelő előtti járda térkövezése, és a parkoló aszfaltozása
 55. Általános Iskola külső felújítása
 56. Régi ravatalozó belső felújítása
 57. Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja
 58. Informatikai fejlesztés az iskolában
 59. Besnyői tanulói laptop program
 60. Utcanév táblák, köszöntő tábla, és kandeláberek kihelyezése
 61. Emlékmű a II. világháborúban elesett elődeinkért
 62. Az Emlékezés rózsalugasa
 63. Régi ravatalozó külső felújítása
 64. Poli-Farbe Platinum Kid Óvodaprogram keretében az óvoda teljes belső festése
 65. Sporttelep fejlesztése
 66. Játszótér kialakítása a Ligetben
 67. Színpad felújítása
 68. Kistérségi Tanuszoda
 69. Óvoda épület külső szennyvízelvezető hálózat felújítása
 70. Térfigyelő rendszer kiépítése
 71. Iskola előtti tér felújítása
 72. Óvoda épületének külső felújítása
 73. Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása
 74. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn
 75. Óvodai fejlesztés
 76. Utcabútorok beszerzése, buszmegállók felújítása
 77. Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása
 78. Iskolai informatikai labor korszerűsítése
 79. Fogászati rendelő felújítása
 80. Nagy volumenű fejlesztés az iskolában
 81. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
 82. Temető kerítés újjáépítése
 83. Strandröplabda pálya kialakítása
 84. Ruhák, eszközök vásárlása a Népdalkör, a Néptánc csoport és a Szironta Együttes részére