Fás szárú növény kivágására irányuló kérelem

Ügyleírás

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése és pótlásra való kötelezés

Szükséges okiratok

Kérelem nyomtatvány mellé eredetiben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban (az eredeti okirat bemutatása mellett) csatolni kell:

  • az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozata
  • a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével
Ügyintéző: Dr. Bugyi Katalin
Ügyfélfogadási időben
Ügyintézés díja: 3.000,- Ft illeték, melyet a kérelemnyomtatványon kell leróni.
Ügyintézési határidő: 30 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható
Alkalmazott jogszabályok:
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
  • 1996. évi törvény a természet védelméről.
  • 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
  • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet.
  • 1990 évi XCIII. törvény az illetékekről.
Kapcsolódó dokumentumok: Fás szárú növény kivágására vonatkozó kérelem
Egyéb információk:

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a közterületről engedély nélkül kivágott fa esetében a jegyző szabálysértési bírságot alkalmazhat, melynek összege 30.000,- Ft!