Katolikus Karitász

"Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak, senki, aki mezítelen, mialatt másoknak fölös ruhája vagy lábbelije van.

Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint a magunkét eloszlatni törekedjünk."

(Prohászka Ottokár)

Katolikus Karitász

A Karitász célja és feladata a szegények, rászorulók és bajbajutottak megsegítése.

A helyes és eredményes segítéshez három dolog szükséges:

szeretet, szaktudás, szervezettség.

A besnyői katolikus karitász csoport 2005. november 25-én alakult a Faluházban. Az alakuló gyűlésen részt vett az Egyházmegyei Karitász vezetője, Nagy Lajosné, Magyar László főmunkatárs és Baltási Nándor plébános. Önkéntes munkatársaink létszáma 14 fő állandó tag, valamint 1 fő tiszteletbeli tagunk van.

Katolikus KaritászEddigi tevékenységeink a következők voltak:

  • ruhabörzék (a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezetével közösen)
  • használati kerámia- és üvegbörze
  • alapvetőélelmiszer-osztás
  • karácsonyi műsor szervezése a római katolikus templomban, mézessütemény osztás
  • a besnyői római katolikus templom külső és belső rendszeres takarítása
  • a besnyői római katolikus egyházközség közösségi életével, egyházi ünnepeivel kapcsolatos szervező munka.

Az alakuló gyűlés és vezetőség választás után önkéntes munkatársaink "feltérképezték" és információkat gyűjtöttek az egyházközség szociális rászorultjairól, hátrányos helyzetű családjairól. Összejöveteleinket alkalomszerűen tartjuk, börzéink időpontjait előre jelezzük plakátokon.

Az anyagi helyzetünk nagyon szerény, mert pénzbeli támogatásunk helyben csak a Szent Erzsébet napi templomi adománygyűjtés. Lehetőségünk van a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával pénzbeli támogatáshoz jutni az Alba Caritas Hungarica Alapítványon keresztül is.

A karitász csoportunk működését elősegítik a hirdetések, templomi plakátok, beszámolók az Egyházmegyei Karitász "Szolgáló Szeretet" című szociális folyóirata, valamint az időközönként megrendezésre kerülő Egyházmegyei Karitász Napok.

Elérhetőségeink: 06-30/424-2759; 06-30/281-5040