Fotók Besnyő életéből

Galériánkban a községünk fontosabb eseményeiről, helyszíneiről gyűjtöttünk össze fényképeket. Lehetőségünkhöz mérten a programokról fotókat készítünk, de szívesen fogadjuk a lakosok által beküldött képeket is. Ha Ön is rendelkezik olyan fotóval, amelyet szívesen látna a község honlapján, kérjük, hogy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy57531 + '\'>'+addy_text57531+'<\/a>'; //--> szíveskedjen elküldeni.

     Fejes Zsuzsanna

        Polgármester

 

Besnyő Község Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő valamennyi fénykép, szöveg, videófelvétel kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Óvodai életünkből

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kip-kop kopogok, óvodába indulok.”

Az új nevelési év kezdetére megtörtént az egyik csoportszoba bővítése, melyet a megnövekedett gyermeklétszám indokolt. A megújult csoportba új székeket is vásároltunk. Óvodánk barátságos, otthonosság érzését kelti, csoportjaink ízlésesek, meleg hangulatúak. Az udvaron is várta újdonság a gyerekeket. A Szülői Szervezet támogatásával kültéri rajztáblákat vásároltunk, ezzel is színesítve a gyerekek udvari, szabad levegőn történő tevékenységét.
 
Az óvodapedagógus hiány okozta nehézségeket az önkormányzat segítségével megoldottuk, biztosították a személyi feltételeket is a nevelő-fejlesztő munkánkhoz.
Az óvodát kezdő gyerekeknél a beszoktatási időszak meghatározza az óvodához való érzelmi kötődését, ezért ebben a folyamatban kiemelt figyelemmel, türelemmel, megértéssel segítettük a gyermekeket. A különböző személyiségű gyerekekhez próbáltuk megtalálni a „kulcsot”, hogy minél előbb be tudjanak illeszkedni a csoport és az intézmény életébe, összeszokjanak a társaikkal, felnőttekkel.
A „régi" óvodások nagy örömmel érkeztek, és hamar birtokba vették a játékokat, újra jót játszhattak a csoporttársaikkal, barátaikkal.
Elindultak a fejlesztő foglalkozások és a külső szakemberek által szervezett szabadon választott tevékenységek.
 

Megtörténtek a kötelező egészségügyi vizsgálatok, és a szülői értekezleteken tájékoztatást adtunk a nevelési évet, és a csoportokat érintő legfontosabb kérdésekről.
Az ősz első hónapjaiban sok érdekes esemény színesítette gyermekeink napjait. Mint minden évben, idén is kedves ünnepünk volt a Mihály nap, a hagyományos vásáros játékkal. A vásári forgatagban minden ovisnak elfogyott a garasa, a kosarak megteltek, mulatoztunk, lakomáztunk.
       

A Népmese napján az iskola 4. osztályos tanulói újra örömet szereztek az ovisoknak a kedvenc meséjük, „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” bemutatásával. Köszönjük nekik!
 
Az Állatok világnapján játékos formában gazdagítottuk az ismereteket az állatok életéről, védelméről. Célunk az állatok szeretetére, az állatokkal kapcsolatos felelős magatartásra nevelés volt. Az udvaron sünivel barátkoztunk, majd meglátogatott minket egy láma és egy póniló, a gyerekeknek nagy örömet szerezve.
    
A Tüskéshátú Madártanoda bemutatóján Luna, a bagoly volt a vendégünk. A sok érdekes új ismeret mellett testközelből is megcsodálhattuk ezt a kedves ragadozó madarat.
 
Napjainkra az egészség felértékelődött, az egészség a mindennapi élet erőforrása. Az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi fejlődésének, teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elősegítése óvodáskorban kiemelt jelentőségű. Az egészség támogatásához az óvodás korosztály számára befogadható, feldolgozható üzeneteket, témákat fogalmazunk meg játékosan a nevelési év folyamán. Beszélgettünk a lelki egészség kapcsán a békéről, az egészség megóvásának támogatásaként foglalkoztunk a látással, sokat mozogtunk. A személyi és környezeti higiéné érdekében hulladékot gyűjtöttünk és csoportosítottuk azt, a kézmosás világnapján a helyes kézmosás technikáját gyakoroltuk.
    
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető

Bővebben: Óvodai életünkből

Áldás, békesség!

„Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel",
Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk
Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 2Korinthus 4,6


Áldás, békesség!
Beköszöntött a rövid nappalok és a hosszú éjszakák időszaka. Egy hosszabb tanítási napon a gyermekek már szürkületben hagyják el az iskolát, és a fix munkaidőben dolgozó felnőttek sem engedhetik meg már maguknak a délutáni motoszkálást a kertben, ami nyári időszakban olyan megszokott kikapcsolódásként kínálkozott. Igaz, nincs is rá nagy szükség, hiszen a sötéttel együtt megérkezett a hideg is. Egy megbízható fűtőberendezés, egy izgalmas könyv vagy jó társaság mellett adhatnak kellemes élményt a hosszú téli esték, de hosszútávon nyomasztóvá is válhatnak. Sok élőlény szeme kiválóan alkalmazkodik a sötéthez, gyorsan és könnyedén feltalálják magukat, ha leereszkedik a félhomály a fák közé. Az ember látása viszont nem ilyen, bizonytalanul tájékozódunk sötétben, és szemünk is nehezen szokik hozzá – hát még a lelkünk…
A lelkünk számára nem csupán a külső fényekre van nagy szükség, hanem leginkább a belső világosságra. A Szentírásban a világosság erkölcsi minőséget is jelent, valamint ezzel szoros összefüggésben, az Isten megismerésének is kifejező képe. Hogy kijöjjön a lelkünk a ránk nehezedő sötétség nyomása alól, a Biblia Istenét kell megismernünk, aki legteljesebben Jézus Krisztus személyében mutatkozott be. Őróla beszél János evangéliuma úgy, mint testté lett Igéről: „az Ige volt az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.” Jézus Krisztus, az Isten Egyszülött Fia által vált megismerhetővé a Szentháromság Isten. Ő tette „világossá”, mi az igazság, mi az igazi élet, mit is jelent Isten kegyelme és szeretete, és milyen csodálatos, áldott életre és reménységre hívja a sötétséggel küszködő embert.
Jézus Krisztus valóságos, kézzel fogható szabadítást kínál neked is, ha a depresszió köde nem akar felszállni a lelkedről, ha sok csalódás miatt reménytelenül magadba zárkóztál, vagy ha elvesztetted a bizalmadat az igaz, őszinte szóban. Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Advent közeledtével nyisd meg a szívedet Őelőtte! Vágyjad, kérjed, hogy az Ige világossága ragyogja be az életedet!
Mondd el ezt az imádságot, miközben meggyújtod az adventi gyertyát:
„Jézus, Te vagy a világ világossága. Jöjj, és ragyogd be az életemet! Ámen.”
• ISTENTISZTELETET Vasárnap 10-től tartunk Iváncsán, amellyel egyidőben a gyermekekkel külön foglalkozunk a gyermekistentiszteleten. Besnyőn az Imaházban Dec. 5-én 14 órakor.
• TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKÜVŐ, LELKI TÁMOGATÁS ügyében a lelkészek telefonon elérhetők.
web: ivancsa.parokia.hu tel: 06 30 238 9773 email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
facebook: Református Gyülekezet Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz
Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
Református lelkipásztorok

Bővebben: Áldás, békesség!

30 éves a Besnyői Népdalkör

A Besnyői Népdalkör 1991-ben alakult, a Nyugdíjasklub dalos kedvű asszonyaiból.
 Megalakulását, az akkori polgármester asszony, Fónad Józsefné szorgalmazta és segítette.
A népdalkör vezetésével engem bízott meg, miután megszereztem népdalkörvezetői szakképesítésem.
Alapító tagok voltak:
Szuszán Jánosné vezető
Bozsoki Ferencné
Csergő Bálintné+
Csirkovics Gáborné+
Jakab Pálné+
Juhász Istvánné
Kovács Józsefné (Annus)+
Kovács Józsefné ( Margit)+
Mikodi Jánosné+
Pacskó Jánosné+
Tilinger Istvánné+
Verebi Mihályné
A megalakult népdalkör, célul tűzte ki a népzene ápolását, kiemelten saját településünk népdalkincsének, - Besnyő megalakulásának történelmi körülményeihez fűződő, summás élet során keletkezett, - úgynevezett summás-daloknak a megőrzését. Ezeket a summás dalokat, a népdalkör alapítóitól tanultam meg, majd megtanítottam a később belépő népdalköri tagoknak. Fellépéseinken nagy sikerrel adjuk elő ezeket a dalokat, amelyek településünk hagyományait őrzik. 2003-ban kazettát adtunk ki „Voltam summás a besnyői határban” címmel.
Folyamatosan törekszünk zenei ismereteink bővítésére, más tájegységek népdalkincsének megismerésére. A Vass Lajos Népzenei Szövetség, népdalkör-vezetők részére szervezett továbbképzésein, minden tájegység dalkincséből tanultam, és ezeket megtanítottam a népdalkörnek. A 30 év alatt kb. 500 dalt.
Nemzeti ünnepeinket tiszteletben tartjuk, nagy történelmi személyiségeink emlékét ápoljuk. Ennek érdekében, községi ünnepségeken részt vettünk, felkérésre műsort is adtunk (más településen is).
Tagja vagyunk a Kossuth Szövetségnek, mint Kossuth emlékét ápoló tagszervezet.  Minden évben részt vettünk (26 alkalommal), a különböző helyszíneken megtartott Kossuth Népdalköri Találkozókon. Két alkalommal mi is megszerveztük a találkozót, a részvevők nagy létszáma miatt más településeken (Székesfehérvár, Gárdony). Legutolsó fellépésünk ez év okt. 9-én volt Törökszentmiklóson, a XXVI. Kossuth Népdalköri Találkozón.

Fontosnak tartottuk, hogy tudásunkat megmérettessük szakmai zsűri előtt is, országos minősítésen.
Elért díjaink:
1 Bronz, 3 Ezüst, 4 Arany, 5 Arany Páva, 1 Díszoklevél, 2 Különdíj.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség versenyein kapott díjak:
4 Ezüst, 3 Arany és egy Díszoklevél a 20 éves évfordulónkra.
Több alkalommal is részt vettünk Kor- Társ Nyugdíjas Ki –mit- tud?- on, ahol díjakat, emléklapokat kaptunk, sőt gálára is továbbjutottunk.
A legnagyobb elismerést a közönség szeretete, tapsa jelentette a számunkra. A 30 év alatt nagyon sok településen léptünk fel, falunapokon, fesztiválokon, találkozókon, felsorolni szinte lehetetlen. Számtalan népdalkörrel kerültünk barátságba, egymást kölcsönösen meghívtuk rendezvényeinkre. Korábbi időszakban szereplésre, fellépésre jöttek velünk pártoló tagok, kísérők, ma már nem.
Szinte minden évben népdalköri találkozót tartottunk, melyre, községünk vezetőit, patronálóinkat, pártoló tagjainkat, baráti népdalköröket, nyugdíjas klubokat hívtunk meg. Sajnos két éve nem tudtunk találkozót tartani a járványügyi előírások miatt.
Kezdetekben, kapcsolatot ápoltunk a besnyői- és más települések nyugdíjas klubjaival, és a zeneiskolával. Volt egy időszak, amikor gazdálkodási szükségességből, egyesületté váltunk.
Később, csatlakoztunk a Szironta Egyesülethez, zenei együttműködés és gazdálkodás terén, amely nagyon eredményes lépésnek bizonyult.
 
A fellépések, a színpadi kiállások elengedhetetlen feltétele a megfelelő, egységes ruházat.
 A legelső fellépő- ruháinkat, különböző blúzokat, szoknyákat, Tilinger Istvánné készítette.
A summás- dalokat eleinte bodonyi viseletben is előadtuk, melynek darabjait a lakosoktól sikerült összegyűjtenünk, a hiányzókat rekonstruáltattuk.
1993-ban, egy sikeres pályázatnak köszönhetően, eredeti példány alapján, Fejér megyei
(sárpentelei) viseletet is tudtunk készíttetni Kovács Valéria varrónővel, aki több fellépő ruhát is varrt részünkre.  Ezeket a gyönyörű ruhákat, időnként ma is felvesszük, nagy sikert aratunk vele mindenhol. 2009-ben, egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően, stilizált fellépő ruhát és cipőt is készíttethettünk. Szintén e pályázatnak köszönhetően, létrejöhetett a Helytörténeti Gyűjtemény, amelynek anyaggyűjtését a népdalkör tagjai vállalták, a lakosok és képviselők segítségével, és ma is gondozzuk.

2016-ban, a 25 éves évforduló, a legnagyobb fordulópontot jelentette a népdalkör életében.  
Ebből az alkalomból, nagyszabású Jubileumi Találkozót tartottunk.
Páva alakú tablót készíttettünk, amelyen mindenki szerepelt, aki valaha tagja volt a népdalkörnek. Könyvecskét és CD-t adtunk ki a Népdalkör 25 évének történetéről ” Deres a répa levele” címen. A CD-n hallhatjuk a népdalkör alapítóinak az énekét, előadását, akik már régen nincsenek közöttünk, és későbbi felállásban előadott dalokat, amelyeket régi kazetták őriztek meg. Mindez támogatók és sikeres pályázat segítségével tudott megvalósulni.

Létszámunk az évek során állandóan változott, de a legnagyobb változás, a 25 éves évfordulót követő időszakban következett be. Az évek során fokozatosan fellazult közösségi fegyelemből adódó konfliktusok, széthúzás, ellenérdekeltség miatti krízis helyzet úgy oldódott meg, hogy többen kiléptek a népdalkörből, amely egy ideig 8 fővel működött, majd rövid idő múlva, a létszám a jelenlegi 6 főre csökkent.
Átgondolva helyzetünket, életkorunkat, új alapokra helyeztük működésünket. Békésebb, nyugalmasabb, izgalmaktól mentesebb működést szeretnénk. A versenyzések időszakát lezártuk, fellépéseket, szerepléseket továbbra is vállalunk. A Szironta Együttes segítségével az utóbbi 5 évben tanulunk csengettyűzni Czumpft Krisztina tanításával. Megtanultunk 10 csengettyűs átiratot, már több önálló fellépésünk is volt, különösen adventi időszakban.
Kiemelkedő esemény volt 2018-ban, az aggteleki Cseppkőbarlangban adott hangverseny, ahol a Szironta Együttes és spanyol vendégeik mellett, mi is felléptünk. Czumpft Krisztina citerakíséretével fejér megyei népdalcsokrot, Papp László gitárkíséretével spanyol népdalt adtunk elő, és csengettyűztünk.
A 30 év alatt, működésünk anyagi hátterét Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosította, amiért köszönetet mondunk minden eddigi polgármesternek és képviselő-testületi tagnak.
Továbbá, megköszönjük az AVIUM 2000 Szövetkezet vezetőségének, a sok éven át tartó jelentős anyagi segítséget, és az ERIGERON 1949 Kft-nek, az esetenkénti támogatásokat. Köszönjük Sólyom Balázsnak, és a Szironta Együttesnek a sikeres pályázatokat, és hogy pártfogásuk alá vettek bennünket, és minden lehető segítséget megadnak nekünk.
Távlati terveink, csak a közeljövő vonatkozásában vannak.
Az idén elmaradt 30 éves Jubileumi Népdalköri Találkozónkat a jövő évben szeretnénk bepótolni. Régi népdalköri barátaink mellett, új barátokat hívunk meg, olyan településekről, amelyeknek a nevében szerepel Besnyő v. Besenyő elnevezés, településünk iránti tiszteletből.  Szeptember elején sikerült a zalabesenyői népdalkörrel találkozni egy baráti találkozón.
Kis közösségünket a zene iránti elkötelezettség, egymás iránti szeretet tartja össze.
A népdaléneklést és a csengettyűzést továbbra is szívügyünknek tekintjük.
Czumpft Krisztina csengettyűzni tanít bennünket, esetenként népdalainkat is kíséri citerán.
Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy a megalakuláskor remélt elképzelésünket nem tudtuk megvalósítani. A summás-dalokat és zenei repertoárunkat nem tudtuk tovább adni az utókor számára, nincs utánpótlás. Bizton állíthatom, hogy a népdalkör bárhol fellépett az országban,
(vagy határainkon kívül) Besnyőnek jó hírét öregbítettük. Addig szeretnénk népdalköri tevékenységünket folytatni, amíg a lehetőségek, és egészségi állapotunk ezt megengedi.

Szuszán Jánosné
népdalkörvezető

Községünk, az itt élők közössége méltán büszke arra a kiemelkedő népzenei pályafutásra, ami a Besnyői Népdalkör nevéhez fűződik.
Ezúton is szeretném a faluközösség nevében kifejezni elismerésemet és tiszteletemet azért a sok ráfordított energiáért, amellyel az elmúlt 30 évben az együttest vezető Szuszán Jánosné, Jolika és az együttes minden egyes tagja közreműködésével a Besnyői Népdalkör sokszorosan kivívta a legrangosabb elismeréseket.
A következő évekre is a legjobb egészséget, nótás kedvet, további sikereket kívánok a magam és Besnyő Község Önkormányzata nevében!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Bővebben: 30 éves a Besnyői Népdalkör

Fudokan karate Európa- bajnokság Katowicében

Ebben az évben Lengyelország adott otthont a fudokan karate Európa- bajnokságnak.  
A járvány miatt, sajnos több ország távol maradt a viadaltól, mégis hatalmas, színvonalas bajnokságot tudtak maguk mögött a versenyzők. A négynapos rendezvényt Katowicében tartották, ahol a magyar válogatott 6 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet nyert.
A magyar harcosok a verseny második napján léptek tatamira, ahol Bachmann Tibor fukugo (formagyakorlat és küzdelem) versenyszámban bronzérmet nyert. Ebben a versenyszámban a nevezők felváltva először formagyakorlatot mutatnak be.  A következő fordulóba továbbjutónak tradicionális küzdelemben kellett jobbnak lennie. A döntőben, a két legjobb versenyző közül mindig küzdelemben dőlt el, hogy ki lesz a fukugo bajnoka.
Az egyéni versenyszámok után a csapatküzdelmek következtek, ahol a felnőtt magyar csapat ezüst- érmet nyert. A döntőben kis fölénnyel a román karate csapat bizonyult jobbnak.
A felnőtt magyar küldöttség résztvevői: Bachmann Tibor, Fülöp Ákos, Sudár Ferenc, Fábián János voltak.
A csapatküzdelmek után következtek a fegyveres formagyakorlatok, ahol Fábián János az iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület versenyzője ezüstérmet nyert. Töréstechnikában pedig Euróba bajnoki címet szerzett.
Gratulálunk a magyar karate válogatottnak!
A következő évben, ha a körülmények engedik, a fudokan karate világbajnokságot Németországban rendezik meg. Ehhez kívánunk a magyar csapatnak sok sikert és jó felkészülést!

Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

Bővebben: Fudokan karate Európa- bajnokság Katowicében

Iskolánk hírei

Megkezdtük az új tanévet, lelkesedéssel és hatalmas örömmel, hogy újra együtt lehetünk. Izgatottan és felkészülten vártuk tanulóinkat, akik, szép, tiszta tantermekben kezdhették meg a tanulást. Ezúton is szeretnénk megköszönni azt a mérhetetlenül sok, önzetlen segítséget, amelyet a szülők nyújtottak iskolánk belső tereinek festésében, takarításában, pakolásban.
 15 kis elsős kezdte meg nálunk iskolás éveit. Ettől a tanévtől már 4 napközis csoport működik, a megnövekvő létszám miatt. A felső tagozatosoknak pedig tanulószobát szervezünk.
Az elmúlt két tanévben, a járvány miatt elmaradt a legtöbb tanórán kívüli program, kirándulás, iskolai rendezvény. Sokat voltak egyedül, társaság nélkül a gyerekek. Ezért ebben a tanévben, igyekszünk minél több lehetőséget teremteni közösségi élmények terén. Sikeresen pályáztunk erdei kirándulásra, ahova a 3., 4., 5., 6., és 8. osztályok tanulóit tudtuk elvinni. Libegőztünk, erdei túrán vettünk részt érdekes feladatokkal megspékelve, szalonnát sütöttünk, ettünk-ittunk, sokat játszottunk és ami a legfontosabb, rengeteget nevettünk együtt!
A szülők, diákok és tanárok közös munkájának köszönhetően igen sikeres papírgyűjtést szerveztünk és bonyolítottunk le! Köszönetet szeretnék mondani minden résztvevőnek, szervezőnek. Köszönjük a rengeteg papírt!
Iskolánk csatlakozott az Európai Diáksport Napjához, így szeptember 24-én sport- napot szerveztünk. Reggel közös tornával indítottuk a napot, amit közös futás követett. Tízórai és teázás után a sportpályán 8 állomáson kellett helyt állniuk diákjainknak. Minden állomáson játékos ügyességi feladatok várták őket. Az egész délelőttös mozgás és játék után megettük a SZÜSZE által készített finom paprikás krumplit. Isteni finom volt, hálásan köszönjük!
Benedek Elek születésnapját ünnepeltük a Népmese Napján, amelyre igen nagy lelkesedéssel készültünk a 4. osztállyal. Eljátszottuk a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét az óvodásoknak és iskolánk alsó tagozatos gyerekeinek is.
Intézményünk csatlakozott a III. „Fut a nemzet” kezdeményezéshez is, ahol tanulóink az 1 km-es Hóvirág futamot teljesítették.
Október első és második hetében Baki Ferencné (Rózsika néni) szervezett kézműves foglalkozásokat alsó tagozatosoknak, amelyeket nagyon élveztek.
 A székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár támogatásával Telegdi Ágnes írónő látogatott el a gyerekekhez az Országos Könyvtári Napok besnyői programjai keretén belül. „Barátaink az állatok” címmel az alsó tagozatosoknak, „Ó, azok a csodálatos állatok!” címmel pedig a felső tagozatosoknak tartott előadást. Az író-olvasó találkozó az állatok világnapjához kapcsolódott, hiszen az írónő könyvei zömében az állatokról szólnak. Erre az eseményre rajzokkal is készültek a gyerekek, amelyekből kiállítás készült, s valamennyi kisdiák ajándékban részesült. Ezúton is szeretném megköszönni Rózsika néninek azokat a csodás pillanatokat, amelyek mosolyt, örömet varázsoltak a gyerekek arcára!
Polgármester asszonyunk és Rózsika néni jóvoltából, iskolánk valamennyi tanulója „virágtulajdonos” lett, mert mindenki kapott egy árvácskát, amelyet sajátjaként ültethetett el községünk parkjában. Ezen virágokat a továbbiakban is gondozniuk ápolniuk kell, amelyet lelkesen el is végeznek.
Október második hetében megtartottuk elsőseink avató ünnepségét, a „Csibeavatót”, amelyen érdekes, játékos feladatokat kellet elvégezniük, majd játszottak, táncoltak, ettek ittak. Megcsodálhattuk elsőseink csibetáncát is!
Intézményünk csatlakozott az országos „Te szedd!” akcióhoz, melynek keretein belül megtisztítottunk iskolánk udvarát és környezetét is!
Osztályszinten ünnepeltünk október 6-át. Október 23-án ünnepi megemlékezést tartottunk a Faluházban, amelyre az 5. osztály készült műsorral. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, köszönöm nekik és osztályfőnöküknek a magával ragadó perceket! Az ünnepi műsort követően az egész iskola kivonult a köszségünk parkjában található emlékműhöz, ahol saját készítésű, kis zászlókat helyeztek el a gyerekek. Hőseink iránti tiszteletünket fejeztük ki koszorúk elhelyezésével is, az iskola, az Önkormányzat és a Szironta Egyesület képviseletében.
Tartalmas és élménydús volt az elmúlt két hónap. Mindenkinek jó pihenést kívánok az őszi szünetre!
Garaguly Krisztina
int.vez.

Bővebben: Iskolánk hírei

Minden elhunyt emlékére

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Bővebben: Minden elhunyt emlékére

Országos Könyvtári Napok keretében "Rajzverseny"

Rajzverseny - Csodálatos állatvilág

Bővebben: Országos Könyvtári Napok keretében "Rajzverseny"

Országos Könyvtári Napok keretében "Minden ami zöld"

Minden, ami zöld játékkal, mozgással fűszerezve

Bővebben: Országos Könyvtári Napok keretében "Minden ami zöld"

Országos Könyvtári Napok keretében "Hajdanában danában"

Fotók megtekintése

Bővebben: Országos Könyvtári Napok keretében "Hajdanában danában"

Országos Könyvtári Napok keretében "Barátaink az állatok"

Barátaink az állatok - Író-olvasó találkozó - Telegdi Ágnes

Bővebben: Országos Könyvtári Napok keretében "Barátaink az állatok"