Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja

Besnyő Község Önkormányzata csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, mely társulást 168 önkormányzat annak érdekében hozta létre, hogy közösen megvalósítsanak egy modern, egységes, a mai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszert, valamint a bezárt települési kommunális hulladéklerakók rekultivációját elvégezzék.
A Társulás a KEOP-2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázat keretén belül, a Kormány és az EU döntése alapján elnyert támogatásból a térségben található 83 hulladéklerakó rekultivációs tevékenységét végezte el, így a hulladéklerakók rekultivációja 100%-ban uniós és állami finanszírozásban valósultak meg. Ezen pályázati forrásból valósult meg településünkön is a Csárda völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja 2012. évben.

Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek környezetünkre, hiszen közös érdekünk, településünk megóvása, tisztántartása. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy közterületen szemetet elhelyezni tilos, aki ezt megszegi, köztisztasági szabálysértést követ el, ami pénzbüntetéssel sújtható.

Munkálatok közben készített képek:

Rekultiváció utáni képek: